(0)
Báo giá

PHÁT ĐẠT

 

 

VĨNH VIỄN

 

 

CHUYÊN PHÂN PHỐI LINH KIỆN GIÁ SỈ

 

 

PHÁT ĐẠT DỜI VỀ ĐỊA CHỈ 412/1 NHẬT TẢO, F6, Q.10 HCM

 

 

Hẻm nằm giữa đường Nguyễn Kim và chợ Nguyễn Tri Phương, vào hẻm 50m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qúy khách cần thông tin và Ship hàng về tỉnh, vui lòng liên hệ

 

 

 

 

 

 

Ms Thảo : 0903.318.438(zalo)  Email: phatdatvinhvienkd@gmail.com

 

Qúy khách cần thông tin và Ship hàng về tỉnh, vui lòng liên hệ

Ms Loan : 0902.976.068(zalo)  Email: dinhdong81@gmail.com

 

 

 

ĐT Kỹ thuật & Bảo Hành:

 

 

 

 

 

 

0931.849.112 -  EMAIL: dinhdong81@gmail.com

 

 

 

 

 

 

THỜI GIAN LÀM VIỆC: 8H30==>17H30

 

 

TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 7

 

 

 

 

 

BẢO HÀNH LÀM VIỆC TỪ THỨ 2 ĐẾN THỨ 7

 

 

THỜI GIAN: BUỔI SÁNG: 9H => 17H

 

 

 

 

 

MỌI THẮC MẮC, GÓP Ý VUI LÒNG LIÊN HỆ- EMAIL: dinhdong81@gmail.com

 

 

 Mr Đông - 0937.324.138

 

 

 

 

 

BẢNG GIÁ :  Ngày 10-02-2018

 

 

                     

 

Sản phẩm mới

Tên sản phẩm Giá sản phẩm Bảo hành Chi tiết

50.000

1T

1.170.000

36T

510.000

6T

55.000

1T

1.100.000

36T

1.350.000

36T

120.000

12T

20.000

1T

70.000

Test

129.000

12T

180.000

3T

50.000

295.000

3T

56.000

12T

70.000

1T

85.000

Test

58.000

Test

155.000

1T

1.000.000

48T

35.000

6T

80.000

6T

150.000

6T

1.080.000

36T

520.000

6T

110.000

3T

60.000

Test

95.000

Test

190.000

1T

190.000

3T

350.000

3T

80.000

Test

9.000

Test

193.000

12T

40.000

3T

90.000

12T

180.000

3T

44.000

12T

430.000

6T

680.000

6T

160.000

Test

55.000

12T

1.150.000

12T

75.000

Test

70.000

Test

120.000

Test

175.000

Test

50.000

1T

60.000

6T

235.000

3T

135.000

6T

30.000

Test

58.000

Test

430.000

12T

185.000

3T

175.000

3T

330.000

24T

35.000

Test

33.000

Test

13.000

Test

55.000

Test

50.000

Test

60.000

Test

65.000

6T

200.000

24T

180.000

Test

105.000

Test

130.000

12T

58.000

12T

1.280.000

12T

103.000

1T

465.000

6T

5.900.000

12T

4.700.000

12T

5.100.000

12T

4.200.000

12T

3.600.000

12T

4.500.000

12T

4.000.000

12T

3.400.000

12T

4.300.000

12T

720.000

6T

4.200.000

12T

3.600.000

12T

3.400.000

12T

3.100.000

12T

6.100.000

12T

160.000

Test

150.000

Test

115.000

1T

28.000

Test

1.370.000

6T

500.000

6T

200.000

3T

195.000

1T

27.000

Test

45.000

Test

37.000

Test

43.000

3T

160.000

1T

65.000

Test

195.000

12T

85.000

12T

95.000

12T

115.000

12T

95.000

12T

30.000

Test

290.000

12T

148.000

12T

110.000

3T

87.000

12T

390.000

12T

145.000

12T

380.000

12T

34.000

12T

63.000

12T

65.000

12T

138.000

12T

130.000

12T

165.000

12T

52.000

12T

200.000

3T

100.000

1T

225.000

3T

137.000

6T

290.000

6T

290.000

6T

355.000

6T

355.000

6T

350.000

6T

330.000

6T

1.200.000

12T

700.000

12T

155.000

3T

25.000

3T

35.000

Test

705.000

6T

19.000

Test

70.000

1T

45.000

Test

15.000

Test

47.000

12T

87.000

3T

50.000

3T

800.000

6T

200.000

3T

55.000

23.000

Test

67.000

Test

150.000

1T

55.000

Test

80.000

12T

400.000

6T

250.000

12T

230.000

Test

75.000

Test

120.000

Test

85.000

Test

53.000

30.000

38.000

Test

55.000

Test

135.000

12T

205.000

12T

210.000

12T

180.000

12T

260.000

12T

260.000

12T

320.000

12T

310.000

12T

59.000

1T

50.000

Test

490.000

1T

975.000

12T

14.000

Test

60.000

3T

13.000

Test

45.000

Test

55.000

1T

18.000

Test

12.000

Test

120.000

12T

120.000

1T

65.000

Test

215.000

1T

195.000

1T

80.000

Test

65.000

1T

230.000

3T

140.000

3T

235.000

3T

255.000

3T

385.000

3T

405.000

6T

80.000

Test

600.000

36T

25.000

Test

28.000

1T

10.000

Test

210.000

1T

7.000

Test

385.000

Test

430.000

6T

53.000

Test

40.000

Test

80.000

Test

390.000

1T

175.000

Test

185.000

3T

180.000

3T

35.000

Test

70.000

Test

50.000

1T

50.000

Test

53.000

Test

255.000

Test

60.000

1T

165.000

3T

25.000

Test

15.000

Test

62.000

Test

1.600.000

1T

175.000

1T

36.000

TEST

59.000

6T

59.000

6T

165.000

6T

295.000

6T

175.000

6T

130.000

Test

73.000

Test

70.000

Test

265.000

3T

55.000

Test

95.000

Test

42.000

12T

135.000

6T

125.000

TEST

160.000

1T

80.000

Test

100.000

1T

57.000

Test

85.000

Test

225.000

1T

175.000

3T

225.000

1T

36.000

Test

465.000

6T

18.000

Test

110.000

Test

165.000

1T

50.000

1T

73.000

1T

210.000

1T

105.000

Test

31.000

Test

40.000

Test

78.000

Test

325.000

Test

255.000

3T

165.000

3T

215.000

3T

125.000

24T

270.000

Test

165.000

Test

280.000

Test

395.000

Test

350.000

Test

65.000

1T

170.000

1T

128.000

6T

195.000

Test

100.000

6T

195.000

3T

95.000

Test

795.000

12T

215.000

3T

170.000

3T

175.000

3T

50.000

1T

6.000

Test

205.000

3T

165.000

3T

80.000

1T

210.000

3T

170.000

3T

125.000

3T

135.000

3T

40.000

1T

190.000

3T

485.000

12T

170.000

3T

245.000

3T

165.000

1T

21.000

1T

83.000

1T

95.000

3T

93.000

Test

95.000

Test

95.000

6T

105.000

3T

85.000

3T

140.000

3T

190.000

1T

325.000

1T

425.000

1T

75.000

3T

125.000

3T

183.000

3T

95.000

3T

45.000

3T

500.000

6T

70.000

34.000

3T

1.800.000

12T

7.000

Test

60.000

Test

150.000

Test

65.000

Test

90.000

Test

40.000

Test

95.000

12T

95.000

12T

65.000

12T

150.000

12T

195.000

Test

110.000

6T

33.000

12T

33.000

12T

52.000

Test

37.000

Test

27.000

Test

24.000

Test

315.000

1T

285.000

1T

160.000

Test

170.000

6T

180.000

6T

345.000

6T

49.000

Test

80.000

TEST

83.000

TEST

1.195.000

24T

35.000

6T

480.000

Test

33.000

Test

20.000

Test

11.000

360.000

6T

75.000

12T

93.000

12T

4.000

Test

2.500

Test

27.000

12T

39.000

78.000

380.000

3T

390.000

3T

195.000

3T

135.000

3T

70.000

3T

270.000

3T

795.000

12T

175.000

3T

195.000

3T

165.000

3T

195.000

1T

62.000

3T

238.000

1T

90.000

Test

32.000

20.000

120.000

1T

180.000

Test

30.000

Test

280.000

6T

40.000

Test

100.000

TEST

210.000

6T

130.000

3T

125.000

3T

355.000

12T

145.000

3T

23.000

3T

65.000

3T

130.000

12T

245.000

12T

55.000

12T

17.000

1T

67.000

30.000

1T

400.000

24T

450.000

6T

275.000

6T

950.000

12T

480.000

6T

93.000

12T

55.000

12T

85.000

12T

63.000

12T

110.000

12T

255.000

12T

990.000

36T

1.260.000

24T

170.000

3T

95.000

Test

105.000

TEST

500.000

3T

98.000

Test

140.000

TEST

63.000

Test

90.000

TEST

48.000

TEST

69.000

TEST

125.000

1T

160.000

1T

100.000

1T

105.000

1T

105.000

TEST

45.000

TEST

83.000

3T

85.000

3T

38.000

3T

165.000

3T

130.000

3T

125.000

3T

300.000

1T

130.000

12T

330.000

12T

730.000

12T

177.000

24T

155.000

3T

180.000

3T

560.000

12T

700.000

12T

200.000

6T

590.000

12T

500.000

6T

570.000

6T

14.000

1T

68.000

1T

810.000

24T

205.000

3T

88.000

1T

530.000

3T

22.000

1T

208.000

24T

175.000

3T

45.000

3T

1.960.000

36T

70.000

3T

235.000

3T

73.000

6T

890.000

24T

390.000

24T

65.000

12T

175.000

3T

1.500.000

Test

265.000

1T

290.000

3T

90.000

Test

70.000

Test

55.000

1T

80.000

Test

210.000

3T

125.000

1T

45.000

TEST

8.000

Test

10.000

Test

94.000

3T

135.000

24T

232.000

36T

40.000

3T

520.000

3T

41.000

1T

238.000

24T

125.000

Test

445.000

24T

595.000

24T

THIẾT BỊ KÍCH SÓNG WIFI - USB BLUTOOTH - BẬT LỬA - ĐỒNG HỒ

Tên sản phẩm Giá sản phẩm Bảo hành Chi tiết

85.000

Test

58.000

Test

70.000

Test

120.000

Test

175.000

Test

30.000

Test

35.000

Test

137.000

6T

180.000

3T

500.000

3T

180.000

3T

88.000

1T

45.000

3T

22.000

1T

45.000

3T

25.000

3T

51.000

3T

53.000

3T

175.000

3T

128.000

6T

115.000

6T

265.000

1T

290.000

3T

90.000

Test

70.000

Test

80.000

Test

210.000

3T

125.000

1T

45.000

TEST

142.000

3T

THANG NHÔM RÚT

Tên sản phẩm Giá sản phẩm Bảo hành Chi tiết

1.030.000

Test

1.230.000

Test

1.390.000

Test

1.500.000

Test

THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ THƯƠNG HIỆU CHÍNH HÃNG

Tên sản phẩm Giá sản phẩm Bảo hành Chi tiết

3.000.000

24T

4.030.000

24T

8.400.000

24T

4.950.000

24T

6.200.000

24T

8.950.000

24T

CAMERA IP - CAMERA HÀNH TRÌNH - WEBCAM

Tên sản phẩm Giá sản phẩm Bảo hành Chi tiết

520.000

6T

1.150.000

12T

465.000

6T

225.000

3T

405.000

6T

600.000

36T

430.000

6T

390.000

6T

465.000

6T

500.000

6T

345.000

6T

360.000

6T

480.000

6T

415.000

6T

370.000

6T

470.000

6T

390.000

6T

330.000

6T

155.000

3T

570.000

6T

205.000

3T

530.000

3T

175.000

3T

70.000

3T

235.000

3T

73.000

6T

THIẾT BỊ NHÀ BẾP, CHẾ BIẾN

Tên sản phẩm Giá sản phẩm Bảo hành Chi tiết

155.000

1T

190.000

1T

160.000

Test

175.000

3T

45.000

Test

50.000

Test

195.000

1T

390.000

1T

175.000

Test

75.000

Test

175.000

1T

265.000

3T

36.000

Test

170.000

1T

325.000

1T

425.000

1T

33.000

Test

78.000

83.000

3T

165.000

3T

87.000

3T

95.000

Test

50.000

Test

50.000

Test

25.000

Test

9.000

Test

90.000

Test

28.000

Test

80.000

Test

145.000

3T

140.000

1T

43.000

Test

43.000

Test

50.000

Test

13.000

Test

53.000

Test

145.000

Test

42.000

Test

45.000

Test

CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ LÀM ĐẸP

Tên sản phẩm Giá sản phẩm Bảo hành Chi tiết

70.000

1T

95.000

Test

50.000

1T

160.000

1T

25.000

3T

150.000

1T

25.000

Test

130.000

Test

73.000

Test

70.000

Test

100.000

1T

170.000

1 T

73.000

1T

105.000

Test

65.000

1T

70.000

170.000

3T

95.000

Test

95.000

Test

64.000

1T

170.000

1T

215.000

3T

195.000

3T

48.000

Test

30.000

Test

28.000

Test

7.000

Test

85.000

3T

65.000

3T

73.000

3T

40.000

3T

190.000

3T

60.000

3T

SẢN PHẨM GIA DỤNG

Tên sản phẩm Giá sản phẩm Bảo hành Chi tiết

70.000

Test

38.000

Test

31.000

Test

9.000

Test

58.000

Test

33.000

Test

13.000

Test

55.000

Test

180.000

Test

28.000

Test

45.000

Test

100.000

1T

155.000

3T

35.000

Test

19.000

Test

70.000

1T

23.000

Test

55.000

Test

230.000

Test

120.000

Test

38.000

Test

55.000

Test

50.000

Test

30.000

Test

145.000

Test

45.000

Test

65.000

Test

80.000

Test

10.000

Test

7.000

Test

50.000

Test

53.000

Test

255.000

Test

60.000

1T

165.000

3T

15.000

Test

90.000

1T

36.000

TEST

55.000

Test

95.000

Test

26.000

Test

21.000

Test

85.000

Test

18.000

Test

110.000

Test

40.000

Test

325.000

Test

270.000

1T

380.000

1T

93.000

Test

95.000

Test

7.000

Test

60.000

Test

150.000

Test

150.000

Test

75.000

Test

49.000

Test

11.000

39.000

195.000

1T

90.000

Test

32.000

20.000

180.000

Test

30.000

Test

40.000

Test

100.000

TEST

67.000

TEST

45.000

TEST

105.000

TEST

210.000

TEST

820.000

3T

140.000

TEST

85.000

1t

12.000

TEST

35.000

TEST

28.000

1T

10.000

TEST

55.000

1T

30.000

1T

50.000

TEST

34.000

1T

14.000

TEST

105.000

1T

165.000

1T

150.000

1T

200.000

1T

130.000

1T

30.000

1T

35.000

1T

39.000

1T

90.000

1T

38.000

1T

64.000

1T

45.000

1T

80.000

1T

75.000

1T

95.000

1T

49.000

TEST

115.000

1T

55.000

TEST

53.000

TEST

4.000

TEST

15.000

TEST

35.000

TEST

1.500

TEST

14.000

TEST

22.000

TEST

79.000

1T

22.000

TEST

16.000

TEST

40.000

1T

25.000

1T

145.000

TEST

73.000

TEST

38.000

TEST

104.000

TEST

105.000

TEST

53.000

TEST

53.000

TEST

73.000

TEST

35.000

TEST

85.000

TEST

55.000

TEST

53.000

TEST

45.000

TEST

125.000

1T

42.000

TEST

73.000

1T

95.000

1T

50.000

TEST

60.000

TẠM HẾT

35.000

TEST

30.000

TEST

15.000

TEST

8.000

TEST

13.000

TEST

9.000

TEST

10.000

TEST

27.000

TEST

35.000

TEST

285.000

1T

55.000

1T

80.000

1T

65.000

1T

65.000

TEST

37.000

TEST

45.000

TEST

185.000

TEST

80.000

TEST

27.000

TEST

55.000

1T

53.000

1T

BÓNG ĐÈN

Tên sản phẩm Giá sản phẩm Bảo hành Chi tiết

60.000

Test

80.000

Test

30.000

Test

195.000

1T

110.000

Test

55.000

1T

18.000

Test

12.000

Test

120.000

1T

40.000

Test

210.000

1T

69.000

Test

83.000

1T

52.000

Test

37.000

Test

27.000

Test

24.000

Test

30.000

Test

26.000

Test

30.000

Test

18.000

Test

20.000

Test

25.000

Test

27.000

Test

33.000

Test

37.000

Test

42.000

Test

50.000

Test

52.000

Test

61.000

Test

30.000

Test

ĐỒ CHƠI CHO BÉ

Tên sản phẩm Giá sản phẩm Bảo hành Chi tiết

80.000

Test

50.000

Test

60.000

Test

105.000

Test

195.000

1T

15.000

Test

45.000

Test

55.000

67.000

Test

75.000

Test

85.000

Test

80.000

Test

385.000

Test

80.000

Test

35.000

Test

70.000

Test

62.000

Test

58.000

Test

1.600.000

1T

125.000

TEST

80.000

Test

70.000

Test

31.000

Test

78.000

Test

270.000

Test

165.000

Test

280.000

Test

395.000

Test

350.000

Test

195.000

Test

95.000

Test

80.000

1T

160.000

Test

80.000

TEST

83.000

TEST

120.000

1T

65.000

TEST

180.000

TEST

90.000

TEST

63.000

TEST

63.000

TEST

65.000

TEST

215.000

TEST

85.000

TEST

75.000

TEST

35.000

TEST

95.000

TEST

26.000

TEST

55.000

TEST

43.000

TEST

90.000

TEST

64.000

TEST

27.000

TEST

48.000

TEST

57.000

TEST

53.000

TEST

55.000

TEST

42.000

TEST

40.000

TEST

130.000

TEST

50.000

TEST

69.000

TEST