(0)
Chi tiết sản phẩm

Nguồn Xigmatek X- Power III 350 (230w)

Mã sản phẩm :
Giá bán : 300,000 VNĐ
Mô tả : Nguồn Xigmatek X- Power III 350 (230w)

Chọn số lượng

Hotline:
0937.324.138
NVBH : Ms Lam 
Điện thoại : 0902.976.068
NVBH : Ms Thoa 
Điện thoại : 0903.318.438
Bộ phận kỹ thuật - bảo hành 
Điện thoại : 0931.849.112